Material & bokning

Vi samarbetar med QUAD för hantering av annonsmaterial och annonsproduktion

Till materialinlämningen


Bokningsvillkor

Annonsbokning

Annonsbokning ska ske senast kl. 10.00 tre veckor före införingsdag.
Bokning kan göras via din ordinarie kontaktperson, via telefon 08-555  006  70
eller via mejl bokning@aftonbladetmagasin.se

Avbokning eller ändring

Avbokning eller ändring i bokning ska ske skriftligen och lämnas senast kl. 10.00 tre veckor före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som då felaktigt erhållits.

Annonslämning

Färdigt annonsmaterial ska lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införande.
Material ska levereras som tryckbar PDF-fil och följa våra riktlinjer för magasinbilagor. Färdigt annonsmaterial ska lämnas via www.quad.se/material

Priser

Alla priser som anges är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

Betalningsvillkor

10 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta beräknad enligt § 6 Räntelagen.

Reklamationer

Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter materialstopptid kan ej reklameras.

Annonsgranskning

Tidningarna förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

Tidningarnas ansvar

Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte.