Magbook

Viktklubb – 3 augusti

Vardagsmat – 23 augusti

Viktklubb – 5 september

Löparbibeln – 30 september

Sockerdetox – 15 november

Julens söta  2 december

Plan Sverige – 20 december

 

Utgivning

Vecka
Utgivning
Material
Bokning
Viktklubb
3/8
20/7
Vardagsmat
23/8
9/8
Viktklubb
5/9
22/8
Löparbibeln
30/9
16/9
Sockerdetox
15/11
1/11
Julens söta
2/12
17/11
Plan Sverige
20/12
6/12

Format

Emelie Grahn, Creative - Föräldraledig
Kontakta mig